Nova PeKacid 0-60-20

Použití a charakteristika:

Nova PeKacid 0-60-20 je patentované vodorozpustné PK hnojivo od společnosti ICL SF. Je ideální pro polní aplikace i pěstování bez substrátu. Produkt lze použít v podmínkách s tvrdou vodou či na vápenatých půdách.

  • vysoký obsah P a K
  • 100% vodorozpustné
  • vysoká rozpustnost (670 g/litr H2O při 20 °C)
  • silný okyselující účinek (240 gramů produktu PeKacid zneutralizuje 61 g/litr HCO3)
  • bez obsahu chloridů a sodíku
  • v podobě prášku, bezpečné použití
  • PeKacid lze mísit s Ca a Mg
  • dvojí účinek PeKacidu; dodávku fosforu zajišťují ionty H2PO4 a díky okyselujícímu účinku PeKacid zabraňuje vyvázání těchto iontů ve fertigované oblasti
  • zabraňuje ucpávání závlahového systému
 
 
  • Nova PeKacid 0-60-20

Kontaktujte nás


Pro informace volejte 465 612 584 nebo 606 692 440