GDPR

Jistě jste již zaznamenali, že se s GDPR zpřísňují pravidla pro evidenci Osobních údajů a zároveň jsou za nedodržení nových pravidel stanoveny v podstatě likvidační sankce.

Z výše uvedeného bychom Vás chtěli požádat o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasláním jeho scanu/fotky na naši adresu GDPR@bbcom.cz

Tento Souhlas neobsahuje nic světoborného, pouze souhlasíte s tím, k čemu Vaše údaje používáme dodnes, tzn. k vytvoření nabídky, faktury, zaslání zboží, zaslání akčních nabídek a navíc se souhlasem zavazujeme, že Vaše údaje neposkytneme nikomu dalšímu.

Pokud ve Vaší firmě komunikujeme s více osobami (kontaktní osoba pro převzetí zboží, pro objednávání zboží, ...), je pro nás důležité, aby Souhlas vyplnila každá osoba samostatně, jenom tak mohou Vaše kontaktní údaje zůstat v naší databázi a nebudeme se neustále dokola muset dotazovat, komu se má volat při závozu zboží atd.

Věřím, že vyplnění Souhlasu Vás příliš nezatíží a že to přispěje k vzájemné bezproblémové komunikaci.
 

Za tým BB Com, s.r.o.

Tomáš Kolomý