Podpora Zelených střech - Dotační programy

   

Od ledna 2017  konce roku 2021 je možné žádat o dotaci na realizaci zelené střechy z programu Nová zelená úsporám, který 

vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí a je administrováno Státním fondem životního prostředí ČR.

Zaměřen je na úspory energií v rodinných a bytových domech. Výše dotace činí 500 Kč/m² zelené střechy,

pokud žadatel splní podmínky dotace.

Více informací najdete na www.novazelenausporam.cz

nebo  www.zelenestrechy.info/nova-zelena-usporam

                                       


Město Brno vyčlenilo 20 milionů korun pro dotace na zelené střechy.
O dotaci je možné požádat od 1.6.2019 do 30.11.2019 a poskytována bude fyzickým i právnickým osobám
na extenzivní i intenzivní zelené střechy.

Více informací zde