Účastníme se

  • po mnoho let se aktivně účastníme mezinárodního veletrhu Zelený Svět, Střechy Praha a dalších významných zahradnických podniků
  • každoročně podporujeme soutěž Zelená střecha roku jako hlavní partner
  • konference Dny Zahradní a krajinářské Tvorby
  • pravidelně se prezentujeme na školení Svazu Školkařů ve Skalském Dvoře
  • pravidelně publikujeme články v odborných časopisech
  • podporujeme soutěž mladých zahradníků "Lipová ratolest"