Představení firmy

Firma BB Com s.r.o, vznikla v roce 1997. Vlastní výroba substrátů začala v roce 2000.Protože kapacita výrobny nestačila poptávce, byl v roce 2004 zakoupen nový areál v Letohradě a po kompletaci nových moderních technologií, byla v roce 2005 zahájena výroba.Na ploše cca 6,5ha jsou k dnešnímu dni provozovány 2 balící linky s vysokou výrobní kapacitou a kompletním technickým zázemím.

Dnešní produkce obsahuje asi 60 druhů výrobků. Počínaje HOBBY substráty, širokým sortimentem profesionálních substrátů, speciálními substráty pro zelené střechy, trávníkovými substráty, atd. V nabídce jsou substráty s mykorhizními houbami, vlastní rašelina, mulčovací kůra, piniová kůra a dekorační barevná štěpka. Nedílnou součástí je nabídka hnojiv a travních osiv.

Substráty jsou vyráběny pouze z baltských rašelin. Rašelina je nejdříve vytříděna na několik velikostních frakcí a zbavena prachových částic. Pro výrobu substrátů se používají rašeliny frézované a od roku 2004 i borkované.Předností borkovaných rašelin je vysoká vzdušná a vodní kapacita, pomalejší fermentace a sléhavost.

Složení jednotlivých substrátů je podmíněno použitím pěstovaných kultůr, průběžnými provozními testy ve výrobních podnicích, kontinuálními rozbory na výrobní lince a odběrem kontrolních vzorků, které jsou skladovány. Souběžně se provádí kontrolní rozbory v nezávislé certifikované laboratoři.

Jednotlivé komponenty používané pro výrobu jsou vysoké kvality a před aplikací jsou podrobeny rozborům. Vlastní dokonalé zpracování substrátu a dávkování zaručuje moderní technologický park.