Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. Obecné informace


Předzásobení se řídí dle vlastních individuálních podmínek.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, není-li uvedeno jinak.
V objednávce lze libovolně kombinovat různé druhy profi i hobby substrátů, hnojiv i dalšího zboží.

2. Ceny a slevy:


Sleva 2% při platbě předem při odběru nad 10.000,- Kč. Slevy při vyšších odběrech jsou sjednávány individuálně.
Při stornování objednávky v den expedice si prodávající vyhrazuje právo účtovat marný nájezd až do výše 4.000,- Kč.

3. Doprava


Dopravné je započteno v ceně při objednání minimálně 3 palet. Při nižších odběrech je cena za dopravu se zákazníkem dohodnuta individuálně.
Dodání zboží speciálními vozidly - auto s čelem – příplatek 800,- Kč
- auto s hydraulickou rukou – příplatek dle vzdálenosti – od 1.300,- Kč
- silo-cisterna s foukáním střešních substrátů - ceny individuálně
Veškerá povolení pro vjezd kamionu či domluveného typu vozidla, zajišťuje s předstihem odběratel.
Předem je vždy domluven termín vykládky a při prostojích na vykládce, účtujeme taxu dopravce za tyto prostoje.
Na jednom kamionu lze kombinovat volně ložený materiál a zboží na paletách.
Dodací lhůta – max. 10 pracovních dní.

4. Obaly


Zboží Florcom je dodáváno na nevratných paletách.
Palety typu EUR jsou řešeny okamžitou výměnou nebo jsou zálohovány.
Při vracení europalet si vždy nechte potvrdit počet vrácených kusů a potvrzení si uschovejte.

5. Platební podmínky


Splatnost faktur je 14 dní.
Při první objednávce je vyžadována platba zálohovou fakturou ve výši 100% objednávky.
Při objednávce střešního substrátu silo-cisternou budou platební podmínky domlouvány individuálně.

6. Reklamace


Zjevné vady (množství, poškozené obaly), které nebudou uvedeny v dodacím listu a potvrzeny řidičem při přejímce zboží, nebudou akceptovány.
Reklamace nebude uznána u volně loženého substrátu, který nebyl zabezpečen proti náletu semen plevelů, dešti či povrchovým vodám.
V případě neoprávněné reklamace se odběratel zavazuje uhradit výrobci náklady spojené bezprostředně s touto reklamací (posudky znalců, nezávislých institucí, náklady na rozborovou činnost, cestovné, apod.).
Reklamace je třeba uplatňovat vždy písemně. Podmínkou je dále přiložení fotodokumentace vadného zboží a doložení data výroby a výrobní šarže (uvedeno na obale).