Novinky

Nový katalog mladých rostlin Dümmen Orange

Letničky a balkónové rostliny 2020/2021


Státní fond životního prostředí při revizi jejich dotačního programu Nová zelená úsporám, navýšil podporu zelených střech z částky 500 Kč/m2 na 800 Kč/m2! (více v článku zde)                   


   Každoroční soutěž - Zelená střecha roku je opět tady! Více informací včetně přihlášky, termínů a místa vyhlášení výsledků najdete na www.zelenastrecharoku.cz.
BB Com s.r.o je hlavním partnerem letošního ročníku.


Tleskáme statutárnímu městu Brnu !!!

Jsou příkladem pro ostatní města svým přístupem a jeho aktivní iniciační podporou v oblasti šetrné trvale udržitelné výstavby s nízkou uhlíkovou stopou a významným retenčním prvkem ve formě vegetačních konstrukcí. Město Brno pokračuje v r. 2020 v dotačním programu PODPORA VYTVÁŘENÍ ZELENÝCH STŘECH. Žádosti lze podávat od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020. Dotace budou poskytovány do vyčerpání zdrojů z rozpočtu města Brna pro rok 2020 s předpokladem 19 milionů korun. Je to další podpora k celostátnímu programu Nová zelená úsporám na podporu výstavby zelených střech.

Více informací zde