Zahradnický kompost - BBCOM.cz

Zahradnický kompost - KOM

Použití a charakteristika:

Profesionálně vyrobený zahradnický kompost s vysokým obsahem humusu. Kompost je vyráběn účinnou fermentací rostlinných odpadů v zakrytých hrůbcích, kde je vyvápněn a několikrát překopáván po dobu minimálně deseti měsíců.

Vzniklá hmota je bez zárodků chorob, semen plevelů a je jemně podrcená s vysokým obsahem fosforu, draslíku a vápníku. Je zvláště vhodný pro zlepšování půd před výsadbou školkařského materiálu, pro sadovnické realizace, před založením trávníku, záhonů nebo jako přísada do substrátu, která zadržuje vlhkost a obsahuje velké množství živin.

  •  Zahradnický kompost
Objem: 40L ,volně ložený, Big Bag 1m3
Lze zakoupit
na našem e-shopu

Kontaktujte nás


Pro informace volejte 465 612 584 nebo 606 692 440