STŘEŠNÍ SUBSTRÁT EXTENZIVNÍ – SSE - BBCOM.cz

STŘEŠNÍ SUBSTRÁT EXTENZIVNÍ – SSE

Použití a charakteristika:

Profesionální střešní substrát pro extenzivní zelené střechy, tedy pro střechy s nižším souvrstvím a minimální údržbou.

Použití:

Substrát pro nenáročné, především suchomilné rostliny (např. Sedum) či trávy, které můžeme s úspěchem na střechách pěstovat ve vrstvě substrátu vysoké 6-20 centimetrů. 

 

Charakteristika:

SSE exten­zivní střešní substrát Florcom je dobře propustný s celkovým objemem vzduchových pórů více než 65 %. Obsahuje základní živiny, mikroprvky a má neutrální pH. Objemová hmotnost substrátu v suchém stavu je přibližně 620 kg/m³, ve vlhém stavu po zhutnění na střeše 760 kg/m³ a 1275 kg/m³ při maximálním nasycení vodou (při laboratorním měření). Reálné zatížení v nasyceném stavu je zpravidla do 100kg/m2 při výšce 10cm substrátu, což umožní použití i na střechách s menší nosností. Drenážní schopnost a současně vysokou vodoakumulační kapacitu zajišťuje optimální poměr a kvalita použitého materiálu, který si zachovává svoje fyzikální vlastnosti a souvrství je tak dlouhodobě funkční. Většina součástí substrátu je ostrohranná, umožňuje zhutnění a zabraňuje sesypávání substrátu na střechách s větším sklonem. Tento substrát je určen pro ploché střechy a se vhodným zádržným systémem i na střechy s větším sklonem. Extenzivní zelené střechy mají výborné retenční, tepelně a zvukově izolační vlastnosti, ochrannou i ekologickou funkci. Substrát splňuje parametry metodiky FLL a vyhovuje Standardům pro navrhování provádění a údržbu vegetačních střech (SZÚZ).

Střešní substráty Florcom dodáváme balené v pytlech 45 l, v BigBagu á 1,7 m3 nebo v silocisternách 43 m3, které substrát vyfoukají na střechu do vzdálenosti až 100 m v krátkém čase.

Složení:

Liadrain, pórovité kamenivo
čistá cihelná drť
bezplevelný kompost
tříděná borkovaná rašelina
Start&Gro 14-16-18 se stopovými prvky
pH (CaCL2) 6,0-8,5
EC max. 0,65 mS

  • STŘEŠNÍ SUBSTRÁT EXTENZIVNÍ – SSE
Objem: 45 L , Big bag , silocisternou, volně ložený
Lze zakoupit
na našem e-shopu


Související sortiment

Kontaktujte nás


Pro informace volejte 465 612 584 nebo 606 692 440