Soutěž Zelená střecha roku 2022

Bylo nám ctí být i letos hlavním partnerem devátého ročníku soutěže Zelená střecha roku, na kterém se představilo 15 budov z ČR pokrytých zelenou střechou. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel.

Vítěze vybírala odborná porota a nás velmi těší, že na zelené střechy, které se umístily na předních příčkách (ve více kategoriích), byly použity právě naše substráty Florcom:

Kategorie Veřejná střecha intenzivní

1. místo / DADA Distrikt – Brno/ Komunitní zelená střecha na bývalých skladech

Místo realizace: Sekaninova ulice, Brno

Autoři projektu: GreenVille service s.r.o - Ing. Vendulka Vaněčková (zelená střecha), KOGAA Studio (budova), Investor: DADADISTRIKT s.r.o.

Zhotovitel: GreenVille service s.r.o.

Výměra: 400 m2, Realizace: 5/2020

Původně textilní továrna u Zbrojovky Brno, později chátrající budova na brownfieldu. V industriálním duchu ji zrekonstruovali tři kamarádi a projekt s jedinečnými loftovými byty dostal název DADA Distrikt. Na hladině Svitavy se tak zrcadlí zlatá fasáda obytné budovy s korunou tvořenou černým zábradlím, za kterým se skrývá komunitní zelená střecha.

 

2. místo/ ZOO Praha – administrativní budova/ Střecha jako refugium pro přírodu a zoologa

Místo realizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 - Trója

Zhotovitel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Autor projektu: Ing. Eduard Chvosta, Investor: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Výměra: 65 m2, Realizace: 2019

Vltava opouští Prahu úzkým skalnatým kaňonem. Na strmých svazích díky své nepřístupnosti přežívají ostrůvky přirozené původní fauny a flóry…suchomilná teplomilná společenstva skalních výchozů. V samotném hrdle soutěsky naši předkové umístili dvě oázy přírody – zoologickou a botanickou zahradu. A právě v zoologické zahradě hl. m. Prahy se naskytla možnost nabídnout přírodě i člověku refugium – útočiště bezpečného divokého pobývání v okolní upravené krajině.

 

3. místo/ Zelená oáza v pražském vnitrobloku

Místo realizace: Truhlářská 1104/13, Praha 1

Autoři projektu: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.

Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Investor: Solitaire Real Estate, a.s.

Výměra: 250 m2, Realizace: 2021

Koncept zelené střechy administrativní budovy v samém centru Prahy 1 je založen na principu zelené oázy.  Výsadbou intenzivní vegetace po obvodu plochy a vytvořením obytných zón uvnitř vznikly prostory s dostatkem soukromí pro větší nebo menší skupiny. Naopak zvenčí je střešní zahrada vnímána jako kompaktní zelený ostrov.

 

3. místo/ IQ OSTRAVA/ Střešní zahrady s výhledem na vysoké pece

Místo realizace: Náměstí republiky, 28. Října 3346/91, Moravská Ostrava

Investor: CTP Invest, spol. s.r.o., Autor projektu: Ing. Jakub Teplý

Zhotovitel: ROAGROTEX s.r.o.

Výměra: 270 m2, Realizace: 2020

Střešní zahrada na budově IQ Ostrava je místem odpočinku a relaxace pro zaměstnance, a to nejen během pracovní doby. Je totiž hojně využívána i pro firemní akce ve večerních hodinách. Terasa tak tvoří ostrůvek zeleně na budově, který plní mnoho funkcí, od enviromentálních po společenské.

 

Kategorie Veřejná střecha extenzivní

1. místo / Extenzivní zelená střecha na ZŠ Václavovice

Zhotovitel: ZAHRADY HANYZ s.r.o./ Další zhotovitelé: GRIGAR, s.r.o.

Autoři projektu: Ing. arch. Hana Liškutínová

Investor: Obec Václavovice

Výměra: 330 m2

Realizace: 6/2020

Přístavbou a nástavbou budovy školy ve Václavovicích vznikla možnost pokrýt část budovy vegetací. Vystupující suterén byl zastřešen plochou střechou, na které je z části je terasa a na zbývající ploše extenzivní zelená střecha. Na zelené střechy je výhled z vyšších pater budovy. Kromě ekologické, ekonomické a estetické funkce plní tak zelená střecha i funkci edukační.

 

2. místo/ Extenzivní střecha na panelovém domě v Brně/Příklad hodný následování

Místo realizace: Brno – Bohunice, Švermova 255/8

Autor projektu: GreenTop s.r.o. / Zhotovitel: GreenTop s.r.o.

Investor: Společenství vlastníků Švermova 255/8, Brno

Výměra: 281 m2, z toho kačírek 45 m2, vegetace 236 m2

Realizace: říjen 2020

Zelené střechy se dnes pomalu ale jistě stávají standardním požadavkem novostaveb rodinných domů i veřejných budov. Počet zelených střech na panelových domech bychom ale u nás zatím spočítali na prstech. Jedna vznikla v roce 2020 na osmipatrovém domě v brněnských Bohunicích, jako první svého druhu v Brně.

 

3. místo /Extenzivní střecha na panelovém domě v Táboře/ Zelené střechy pro lepší hospodaření s dešťovou vodou

Místo realizace: Berlínská 2748, Tábor

Přihlašovatel: BYTES Tábor s.r.o./ Investor: Město Tábor

Autor projektu: HIPOS s.r.o. ve spolupráci s GreenVille service s.r.o.

Zhotovitel: HIPOS s.r.o., GreenVille service s.r.o.

Výměra: 315 m2, Realizace: květen–červenec 2021

Základní myšlenkou vytvoření zelené střechy na dvanáctipatrovém panelovém domě bylo zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Většina dešťové vody totiž vsakuje do vrstev vegetačního souvrství a zůstává v nich zadržena, přebytečná voda odtéká do kanalizace s časovým zpožděním a utlumeně a ve srovnání s neozeleněnými plochami snižují zelené střechy špičkové odtoky.

 

Kategorie Rodinná zelená střecha

1. místo/ Pobytová střecha v Horních Bludovicích/ Zelená střecha jako obraz za okny

Autoři projektu: Lampart – Mec s.r.o.

Zhotovitel: Lampart – Mec s.r.o.

Realizace: 2019-2020

Zelená střecha na části prvního patra novostavby s rovnou střechou je viditelná z většiny místností a rámuje pohled do zahrady. Malá dřevěná terasa se sedacími schody je ideálním místem pro ranní kávu.

2.           místo /Extenzivní šikmá zelená střecha v Miroslavi/ Zelená střecha 3 v 1

Autor projektu: EKROST s.r.o., Zhotovitel: EKROST s.r.o.

Výměra: 191 m2

Realizace: 7/2021

Majitelé rodinného domu v Miroslavi díky extenzivní zelené střeše ušetří náklady za klimatizaci i vytápění a zvýší účinnost střešních fotovoltaických panelů. Zároveň zvětší plochu zahrady o dalších dvě stě metrů čtverečních vegetace na střeše

 

Čestné uznání za inovativní přístup k pracovnímu prostředí 

EXBIO PRAHA / Peristylium – zasklené střešní atrium pro subtropické rostliny

Zhotovitel: EXBIO Praha, s.r.o.

Autoři projektu: Ing. Eduard Chvosta, RNDr. Oldřich Vacek CSc.

Zhotovitel: Střední odborná škola Jarov

Další zhotovitelé: Vlastimil Sloup, Martin Švejkovský, Pavel Řezáč DiS.

Investor: EXBIO Praha, s.r.o.

 

Kompletní výsledky najdete zde: Zelená střecha roku | Zelená střecha roku (zelenastrecharoku.cz)

Všem zúčastněným projektům ještě jednou moc gratulujeme, pro nás jste byli vítězi všichni! Také nás velmi těší, že o soutěž projevila zájem i široká veřejnost, což dokazuje, že téma zelených střech není pouze krátkodobým módním výstřelkem a do budoucna se můžeme těšit na spoustu nových krásných projektů, které zazelení střechy u nás i v zahraničí.