STŘEŠNÍ SUBSTRÁT INTENZIVNÍ – SSI - BBCOM.cz

STŘEŠNÍ SUBSTRÁT INTENZIVNÍ - SSI

Použití a charakteristika:

Použití:

Substrát je určen pro intenzivní střešní zahrady, tedy pro střechy s intenzivní údržbou a zpravidla i se závlahou. Je součástí vegetačního souvrství zelených střech pro širokou škálu okrasných rostlin, trvalek, okrasných keřů, stromů i trávníku. Výška souvrství a výsadba je zvolena s ohledem na možné zatížení konstrukce a možnosti intenzity údržby. Mocnost polointenzivní střechy je obvykle 15 - 35 cm, intenzivní 30 - 80 cm, ale pro výsadbu vzrostlých stromů je mocnost celého souvrství i 200 cm.

 

Charakteristika:

Střešní substrát intenzivní - SSI je dobře propustný (19,3 mm/min), má dostatek vzduchu při MVK (17%), neutrální pH a obsahuje živiny v přírodní formě, které se postupně uvolňují. Výborné izolační, retenční a zároveň drenážní vlastnosti zajišťuje směs kvalitních složek, které si dlouhodobě zachovávají svoje fyzikální vlastnosti. Všechny materiály použité při výrobě jsou výhradně české. Substrát lze zhutnit, nesesouvá se a je vhodný pro ploché střechy i střechy se sklonem. Podíl organické složky nepřesahuje 20 % objemu, resp. 8 % spalitelných látek a považuje se tak za nehořlavý materiál. Střešní substráty Florcom odpovídají směrnicím FLL, ÖNORM i českým Standardům SZÚZ. Váha ve vlhkém a utuženém stavu je 758 kg/m³ a do 1275 kg/m³ obj. hm. při maximální vodní kapacitě (OH při MVK)*.

Pro trávníky na konstrukci je určen Střešní substrát intenzivní trávníkový SSI-R, který se přidává na Střešní substrát intenzivní SSI, jako vrchní vrstva 5-15cm. Je vhodný také pro výsevy a výsadby trav, bylin a dalších rostlin, které vyžadují substráty s vyšší vodní kapacitou. Má jemnější strukturu, menší hrubost a je lépe zhutnitelný pro vytvoření pevnějšího drnu. Menší frakce je vhodná pro lepší ujmutí zejména při výsevu. Objemová hmotnost ve vlhkém a utuženém stavu je 688 kg/m³ a do 1263 kg/m³ při maximálním nasycení*.

Při větší mocnosti souvrství (např. pod vzrostlé stromy, kde může být celková vrstva i více než 100 cm, nebo na terénní modelace větší výšky) se zpravidla pod intenzivní SSI používá spodní Podkladový střešní substrát SSU, který neobsahuje organické součásti, je méně sléhavý a má lepší drenážní vlastnosti. Podkladový spodní substrát SSU má objemovou hmotnost ve vlhkém a utuženém stavu 510 kg/m³ a do 750 kg/m³ při maximálním nasycení*. Pokud je třeba, lze váhu snížit použitím nedrceného Liaporu, který je téměř nenasákavý a váha je pak i po zhutnění do 400kg/m³.

*Pozn. Všechny hodnoty parametrů jsou podle aktuálního rozboru Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ). Je třeba uvažovat, že k max. nasycení nedochází nikdy v celém souvrství, protože má voda ze substrátu vždy nějaký odtok do nižších vrstev (např. drenážně-akumulační prvky), případně přímo do odtokových cest. Reálným zatížením konstrukce substrátem je hodnota ve vlhkém a utuženém stavu. Při větších mocnostech souvrství je i při vydatných deštích plně nasycená pouze vrchní část.

Substrát je balený v pytlech 45 l., nebo v Big Bagu 1,7m³ . Pro dodávku většího objemu je nejefektivnější doprava silocisternou. Výkonná silocisterna BB Com za 2,5 hod. dopraví až 43 m³ substrátu na plochu střechy až do vzdálenosti 100m bez použití další techniky.

Složení:

drcený liapor (Liadrain)
cihelná drť
rašelina
kompost
Start&Gro 14-16-18 se stopovými prvky
pH 6,5-7,5
EC max. 0,8 mS
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

  • STŘEŠNÍ SUBSTRÁT INTENZIVNÍ - SSI
Objem: 45 L , Big bag , silocisternou, volně ložený
Lze zakoupit
na našem e-shopu


Související sortiment

Kontaktujte nás


Pro informace volejte 465 612 584 nebo 606 692 440