SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY INTENZIVNÍ – SSI - BBCOM.cz

SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY INTENZIVNÍ – SSI

Použití a charakteristika:

 

Profesionální střešnísubstrát pro intenzivně udržované střešní zahrady, tedy pro střechy, u nichžpředpokládáme údržbu srovnatelnou s údržbou normální zahrady s obdobnouvegetací.

 

Použití a charakteristika: Jako vegetační kryt zelených střech v tomto substátu sloužívelmi široká škála okras­ných rostlin, trvalek, okrasných keřů a stromů a takétrávníků. Tomu odpovídá i tloušťka vrstvy intenzivního substrátu, která seběžně pohybuje od dvaceti do šedesáti centimetrů, někdy, pokud to charaktervegetace vyžaduje, i více. Pod vzrostlé stromy, kde je celková vrstva i vícenež 100cm, se zpravidla používá ještě podkladový střešní substrát. Intenzivnístřešní substrát je dobře propustný s celkovým objemem vzduchových pórů vícenež 60% a neutrálním pH. Objemová hmotnost substrátu v suchém stavu je 650kg/m³a do 1280kg/m3 při maximílním nasycení vodou, což umožňuje použití většíchvrstev substrátu. Výborné izolační, retenční a zároveň drenážní vlastnosti  zajišťuje speciální směs kvalitních složek,která si zachovává svoje fyzikální vlastnosti a je stále funkční. Intenzivnístřešní substrát je standardně vyhnojen a obsahuje mikroprvky. I přes dobroupropustnost dobře váže živiny. Díky minimu kulovitých materiálů se substrátnesesouvá, nevyšlapává a je možné jeho zhutnění. Substrát odpovídá směrnicím FLL a ÖNORM

 • Drcený liapor (Liadrain)
 • (Liadrain)
 • Cihelná drť
 • Rašelina
 • Kompost
 • START& GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky
 • pH 6,5 – 7,5 |
 • EC max 0,8mS
 • hodnoty pH a EC ve vodnímvýluhu 1:25
 • SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY INTENZIVNÍ – SSI
Objem: 40 L , Big bag , silocisternou, volně ložený

Související sortiment

Kontaktujte nás


Pro informace volejte 465 612 584 nebo 606 692 440