SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY INTENZIVNÍ – SSI - BBCOM.cz

SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY INTENZIVNÍ – SSI, SSI-R, SSI-S, SSU

Použití a charakteristika:

 Profesionální střešní substrát pro intenzivně udržované střešní zahrady, tedy pro střechy, u nichž předpokládáme intenzivní údržbu s vegetací obdobnou u normální zahrady a zpravidla s automatickou závlahou. Výška souvrství a zvolená výsadba je zvolena o ohledem na možného zatížení konstrukce a možnosti intenzity údržby.

Použití: součást vegetačního souvrství zelených střech pro širokou škálu okras­ných rostlin, trvalek, okrasných keřů a stromů i trávníku. Tomu odpovídá i tloušťka vrstvy intenzivního substrátu, která se průměrně pohybuje od dvaceti do šedesáti centimetrů. Pod vzrostlé stromy, kde může být celková vrstva i více než 100 cm, nebo na terénní modelace větší výšky se zpravidla používá ještě podkladový/spodní střešní substrát SSU, který je méně sléhavý a má lepší drenážní vlastnosti. Pro tzv. pobytový trávník je pro vrchní vrstvu cca 20cm vhodné použít substrát trávníkový, který má jemnější strukturu a je lépe zhutnitelný pro vytvoření pevnějšího drnu.  Vyvinuli jsme proto nový trávníkový intenzivní střešní substrát SSI-R, který lze také vyfoukat silocisternou.

Charakteristika: SSI intenzivní střešní substrát je dobře propustný, má objem vzduchových pórů více než 60%, neutrální pH a obsahuje také živiny v přírodní formě. Výborné izolační, retenční a zároveň drenážní vlastnosti  zajišťuje speciální směs kvalitních složek, která si zachovává svoje fyzikální vlastnosti a je stále funkční. Všechny materiály použité při výrobě jsou výhradně české. Střešní substráty Florcom odpovídají směrnicím FLL, ÖNORM i českým Standardům SZÚZ. Díky minimu kulovitých materiálů se substrát nesesouvá a je možné jeho zhutnění. Substrát SSI je vhodný pro ploché střechy a střechy s mírným sklonem. Váha v přirozeně vlhkém stavu je 660kg/m³ a do 1145kg/m³ při teoretickém maximálním nasycení vodou (OHN).

Pro střechy strmé a s velkým sklonem jsme vyvinuli nový substrát SSI-S ostrohranný intenzivní střešní, který neobsahuje žádné kulovité částice a s použitím zádržného systému při větším sklonu střechy se po zhutnění substrát nesesypává. Jeho váha v přirozeně vlhkém stavu je 715kg/m³ a do 1290kg/m³ při teoretickém maximálním OHN.

Pro trávníky na střeše (na konstrukci) jsme vyvinuli nový substrát SSI-R, který lze také vyfoukat silocisternou. Objemová hmotnost v přirozeně vlhkém stavu je 690kg/m³ a do 1190kg/m³ při teoretickém maximálním nasycení vodou.

Podkladový spodní substrát SSU má objemovou hmotnost v přirozeně vlhkém stavu je 620kg/m³ a do 1020kg/m³ při teoretickém maximálním OHN.

Střešní substráty Florcom dodáváme balené v pytlech 45l, v BigBagu á 1,7m3 nebo v silocisternách 45m3, které substrát vyfoukají na střechu do vzdálenosti až 100m v krátkém čase.

  •  SUBSTRÁT  PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY  INTENZIVNÍ – SSI, SSI-R, SSI-S, SSU
Objem: 45 L , Big bag , silocisternou, volně ložený

Související sortiment

Kontaktujte nás


Pro informace volejte 465 612 584 nebo 606 692 440