Mobilní stoly

• Pevné konstrukce drah a dopravníků

• Stoly se posouvají ručně nebo automaticky

• Procesy mohou být automatizovány

• Středně velká až velká zahradnictví

• Úspora práce

• Optimalizace pěstebního prostoru

• Vyšší kvalita produkce

• Stoly se v závislosti na velikosti zakázky buď svařují na místě (nižší náklady na dopravu) nebo se dodávají svařené.

• V případě zájmu je možné stoly dodat jako kit pro montáž svépomocí se systémem easy-FIX

• Stoly se dodávají s různými typy vložek (polystyrenové, pletivové, s pěstebními žlaby, náplavové)

Kompletní prezentace firmy KG a její činností