Roofchar® - Substrát s Biocharem pro zelené střechy a stěny - BBCOM.cz

Roofchar® - Substrát s Biocharem pro zelené střechy a stěny

Použití a charakteristika:

Substrát je určený pro zakládání vegetačních střech, střešních zahrad i zelených stěn. Je dostatečně propustný, ale zároveň, díky vlastnostem biocharu, velmi dobře jímá a zadržuje vodu i živiny. Splňuje metodiku FLL i Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech (SZÚZ)

- zvyšuje zádrž dešťových srážek v substrátu či půdě, minimalizuje výkyvy vlhkosti substrátu a snižuje potřebu dodatečné    závlahy
- zlepšuje využití biogenních prvků a živin - zadržuje je a pomalu uvolňuje
- stabilizuje (zadržuje) kontaminanty a zabraňuje jejich vstupu do rostlin
- zvyšuje mikrobiální aktivitu v půdě, rozvoj mikroorganismů a půdního edafonu
- snižuje únik výživových látek, ale i kontaminantů do podzemních vod
- zlepšuje podmínky pro aplikaci pomocí mykorhizní symbiózy
- sekvestruje velké množství uhlíku v půdě (použitím 1 kg biocharu odstraníme cca 2,7 kg CO₂ potencionálně emitovaného do atmosféry)

Složení:

Substrát ROOFCHAR  je složen převážně z Liadrainu, pórovitého kameniva, cihelné drti, kompostu a biocharu. Tento inovativní substrát je obohacen dávkou biocharu NATURE CARBON (s č. rozhodnutí o registraci 4867), který je vyroben z odpadní dřevní biomasy procesem vícestupňové termochemické konverze. Tato pomocná půdní látka je aktivní složkou, která výrazně zlepšuje vlastnosti celého vegetačního souvrství.

  • Roofchar® - Substrát s Biocharem pro zelené střechy a stěny
Objem: 45L, Big Bag, volně ložený, Silocisterna
Lze zakoupit
na našem e-shopu

Kontaktujte nás


Pro informace volejte 465 612 584 nebo 606 692 440